Pengawas Yayasan

PERIODE 2012 – 2017

Ketua            :         Ir. Soehinto Sadikin

Anggota       :         Ir. Andry Firgo

Anggota       :         Arief Rusdi Rusli, SH