Pengawas Yayasan

PERIODE 2017 – 2022

Ketua            :         Ir. Soehinto Sadikin

Anggota       :         Ir. Andry Firgo

Anggota       :         Arief Rusdi Rusli, SH (Alm.)